Email theo tên miền

Mail 1
75.000
vnđ/tháng
Disk Space
5 GB/user
Email Accouts
5
File đính kèm
100MB
Login
Web, outlook, thunderbird
Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
Mail 2
150.000
vnđ/tháng
Disk Space
5 GB/user
Email Accouts
10
File đính kèm
100MB
Login
Web, outlook, thunderbird
Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
Mail 3
300.000
vnđ/tháng
Disk Space
5 GB/user
Email Accouts
20
File đính kèm
100MB
Login
Web, outlook, thunderbird
Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
Mail 4
450.000
vnđ/tháng
Disk Space
5 GB/user
Email Accouts
30
File đính kèm
100MB
Login
Web, outlook, thunderbird
Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
Mail 5
750.000
vnđ/tháng
Disk Space
5 GB/user
Email Accouts
50
File đính kèm
100MB
Login
Web, outlook, thunderbird
Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
Mail 6
1.500.000
vnđ/tháng
Disk Space
5 GB/user
Email Accouts
100
File đính kèm
100MB
Login
Web, outlook, thunderbird
Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
Mail 7
3.000.000
vnđ/tháng
Disk Space
5 GB/user
Email Accouts
200
File đính kèm
100MB
Login
Web, outlook, thunderbird
Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%