Tên miền miễn phí

Nhằm hỗ trợ các khách hàng chưa có tên miền để sử dụng SPS sẽ đăng ký và hướng dẫn quản lý giúp quý khách. Quý khách khi sử dụng cần tuân thủ theo quy định sử dụng của các nhà cung cấp tên miền miễn phí là được.
Các đuôi tên miền miễn phí quý khách được chọn như sau: .TK / .ML / .GA / .CF / .GQ

Để đăng ký và sử dụng quý khách cần gửi theo form đăng ký bao gồm:
– Tiêu đề thư: Tôi cần đăng ký Tên miền miễn phí với nội dung sau:
– Họ tên :
– Địa chỉ :
– Email :
– Số điện thoại liên hệ :
Các tên miền dự kiến( Do cần phải kiểm tra sự tồn tại vì vậy quý khách cần liệt kê trước)
và gửi vào email khachhang@sps.vn