Tính năng web hosting

Tính năngHosting LinuxHosting Windows
POP3/SMTP
WebMail
Duyệt WebMail bằng di động
Email ForwardBằng số lượng hộp thư POP3
Email AliasBằng số lượng hộp thư POP3
Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gởi đến)
Catch-All Email Address
Chống Virus và Spam
Sender ID (SPF)
II. Database
MS Access
Microsoft SQL Server
MySQLPhiên bản 5.x
Dung lượng của mỗi DatabaseKhông vượt quá dung lượng của gói đăng ký
Truy cập Database từ xa
Backup / Restore
III. Domain
Truy cập Website không cần "www."
Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác
Truy cập Website bằng nhiều tên miền khác nhauCó - Tùy theo gói dịch vụ: Không vượt quá con số Sub Domain đối với Website chính và không vượt quá con số Park Domain đối với Website phụ.
IV. Ngôn ngữ lập trình
ASP Classic
ASP.NET 1.1
ASP.NET 2.0 / 3.5 / 4.0
ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight
Crystal Report Runtime
PHP 5
Perl
Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủGửi yêu cầu tới hotro@sps.vn để được xem xét
V. Các tính năng khác
Web Control PanelDirectAdminPlesk
File Manager
Truy cập qua FTP
Website Statistics
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk
Tải về Log của Web Server theo yêu cầu
SSL