Hosting giá rẻ

Bảng giá hosting giá rẻ tại SPS

Khuyên dùng cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

SPS01
25.000
vnđ/tháng
Disk Space
500 MB
Bandwidth
07 GB
Addon Domain
0
Sub Domains
01
Parked Domains
02
FTP Accounts
02
MySQL Accounts
02
Email Accouts
02
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
SPS02
40.000
vnđ/tháng
Disk Space
800 MB
Bandwidth
15 GB
Addon Domain
01
Sub Domains
02
Parked Domains
04
FTP Accounts
04
MySQL Accounts
04
Email Accouts
05
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
06 tháng
SPS03
65.000
vnđ/tháng
Disk Space
1.000 MB
Bandwidth
25 GB
Addon Domain
02
Sub Domains
03
Parked Domains
06
FTP Accounts
06
MySQL Accounts
06
Email Accouts
10
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
03 tháng
SPS03+
90.000
vnđ/tháng
Disk Space
1.500 MB
Bandwidth
40 GB
Addon Domain
03
Sub Domains
04
Parked Domains
08
FTP Accounts
08
MySQL Accounts
08
Email Accouts
15
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
03 tháng
SPS04
120.000
vnđ/tháng
Disk Space
2.000 MB
Bandwidth
60 GB
Addon Domain
04
Sub Domains
05
Parked Domains
10
FTP Accounts
10
MySQL Accounts
10
Email Accouts
20
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
03 tháng
SPS04+
170.000
vnđ/tháng
Disk Space
3.000 MB
Bandwidth
80 GB
Addon Domain
05
Sub Domains
06
Parked Domains
15
FTP Accounts
12
MySQL Accounts
12
Email Accouts
25
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
01 tháng
SPS05
210.000
vnđ/tháng
Disk Space
4.000 MB
Bandwidth
100 GB
Addon Domain
07
Sub Domains
08
Parked Domains
20
FTP Accounts
14
MySQL Accounts
14
Email Accouts
30
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
01 tháng

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%