Hosting reseller linux

SPSRSL01
140.000
vnđ/tháng
Disk Space
5GB
Bandwidth
50GB
Addon Domain
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
Phí cài đặt
miễn phí
Quản trị
DirectAdmin
Thanh toán tối thiểu
3 tháng
SPSRSL02
390.000
vnđ/tháng
Disk Space
10GB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
Phí cài đặt
miễn phí
Quản trị
DirectAdmin
Thanh toán tối thiểu
3 tháng
SPSRSL03
590.000
vnđ/tháng
Disk Space
20GB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
Phí cài đặt
miễn phí
Quản trị
DirectAdmin
Thanh toán tối thiểu
3 tháng
SPSRSL04
800.000
vnđ/tháng
Disk Space
40GB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
Phí cài đặt
miễn phí
Quản trị
DirectAdmin
Thanh toán tối thiểu
3 tháng
SPSRSL05
1.400.000
vnđ/tháng
Disk Space
50GB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
Phí cài đặt
miễn phí
Quản trị
DirectAdmin
Thanh toán tối thiểu
3 tháng
SPSRSL06
1.600.000
vnđ/tháng
Disk Space
70GB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
Phí cài đặt
miễn phí
Quản trị
DirectAdmin
Thanh toán tối thiểu
3 tháng
SPSRSL07
1.800.000
vnđ/tháng
Disk Space
100GB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
Phí cài đặt
miễn phí
Quản trị
DirectAdmin
Thanh toán tối thiểu
3 tháng

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%