Hosting unlimited

SPSU01
75.000
vnđ/tháng
Disk Space
1200MB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
0
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
3
Email Accouts
10
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
SPSU02
120.000
vnđ/tháng
Disk Space
2000MB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
1
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
5
Email Accouts
10
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng
SPSU03
160.000
vnđ/tháng
Disk Space
3000MB
Bandwidth
Unlimited
Addon Domain
2
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
MySQL Accounts
7
Email Accouts
10
Phí cài đặt
miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%