Chứng chỉ SSL

POSITIVE
600.000
VND/Năm
Subdomain
0
Cấp lại
Miễn phí
Mã hóa
128/256 bit
Bảo hiểm
10.000$
Thanh toán
12 tháng
COMODO
1.500.000
VND/Năm
Subdomain
0
Cấp lại
Miễn phí
Mã hóa
128/256 bit
Bảo hiểm
250.000$
Thanh toán
12 tháng
WILDCARD
2.000.000
VND/Năm
Subdomain
Không giới hạn
Cấp lại
Miễn phí
Mã hóa
128/256 bit
Bảo hiểm
10.000$
Thanh toán
12 tháng

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%