Chứng chỉ SSL

POSITIVE
600.000
VND/Năm
Subdomain
1
Cấp lại
Miễn phí
Mã hóa
128/256 bit
Xác thực logo
Bảo hiểm
10.000$
Thanh toán
12 tháng
COMODO
1.500.000
VND/Năm
Subdomain
1
Cấp lại
Miễn phí
Mã hóa
128/256 bit
Xác thực logo
Bảo hiểm
250.000$
Thanh toán
12 tháng
WILDCARD
2.000.000
VND/Năm
Subdomain
Không giới hạn
Cấp lại
Miễn phí
Mã hóa
128/256 bit
Xác thực logo
Bảo hiểm
10.000$
Thanh toán
12 tháng
EV SSL
4.990.000
VND/Năm
Subdomain
1
Cấp lại
Miễn phí
Mã hóa
128/256 bit
Xác thực logo
Bảo hiểm
1,750,000$
Thanh toán
12 tháng

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%