Bảng giá tên miền quốc tế

tên miền .com
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000120.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .net
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 295.000120.000
Chuyển về SPS(vnđ): 295.000
tên miền .info
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 295.000
Chuyển về SPS(vnđ): 295.000
tên miền .org
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 295.000
Chuyển về SPS(vnđ): 295.000
tên miền .biz
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 295.000
Chuyển về SPS(vnđ): 295.000
tên miền .xyz
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 295.000
Chuyển về SPS(vnđ): 295.000
tên miền .de
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .nl
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .pw
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .us
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .ru
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .com.ru
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .org.ru
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .org.uk
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .me.uk
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .pro
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .tel
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .asia
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .club
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .es
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .cn
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .in
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .mobi
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .ca
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .bz
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .ws
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .me
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 580.000
Chuyển về SPS(vnđ): 580.000
tên miền .co
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 660.000
Chuyển về SPS(vnđ): 660.000
tên miền .tv
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 820.000
Chuyển về SPS(vnđ): 820.000
tên miền .store
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 600.000
Chuyển về SPS(vnđ): 600.000
tên miền .top
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .shop
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 900.000
Chuyển về SPS(vnđ): 900.000

 

 

Bảng giá tên miền Việt Nam

tên miền .vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 480.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .com.vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .net.vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .biz.vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .pro.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .org.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .health.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .gov.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .edu.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .ac.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .info.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000150.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .name.vn
Khởi tạo(vnđ): 40.000
Duy trì(vnđ): 40.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí

 

Tại sao lựa chọn

Online Support 24/7
Online Support 24/7
Bạn có thể gọi điện, chat trực tuyến hoặc gửi ticket cho chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp 24/7
Chuyên nghiệp
Chuyên nghiệp
Xác định đúng và giải quyết tốt mọi vấn đề. Luôn đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
An toàn
An toàn
Thông tin và dữ liệu khách hàng được bảo mật. Hệ thống backup thường xuyên tránh mất mát và xung đột dữ liệu.
Ổn định

Ổn định

Kỹ thuật cấu hình tốt kết hợp chế độ bảo trì phần cứng, phần mềm hợp lý giúp hệ thống vận hành trơn tru.

Khách hàng nói về SPS