SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

 

Bảng giá tên miền quốc tế

tên miền .name
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .com
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 340.000
Chuyển về SPS(vnđ): 340.000
tên miền .net
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .info
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 425.000
Chuyển về SPS(vnđ): 425.000
tên miền .org
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .biz
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 390.000
Chuyển về SPS(vnđ): 390.000
tên miền .xyz
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 295.000
Chuyển về SPS(vnđ): 295.000
tên miền .de
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .nl
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .pw
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .us
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .ru
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .com.ru
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .org.ru
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .org.uk
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .me.uk
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .pro
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .tel
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .asia
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 500.000
Chuyển về SPS(vnđ): 500.000
tên miền .club
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): 350.000
tên miền .es
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .cn
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 250.000
Chuyển về SPS(vnđ): 250.000
tên miền .in
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .mobi
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .ca
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .bz
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .ws
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 450.000
Chuyển về SPS(vnđ): 450.000
tên miền .me
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 580.000
Chuyển về SPS(vnđ): 580.000
tên miền .co
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 660.000
Chuyển về SPS(vnđ): 660.000
tên miền .tv
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 820.000
Chuyển về SPS(vnđ): 820.000
tên miền .store
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 1.200.000
Chuyển về SPS(vnđ): 1.200.000
tên miền .top
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 275.000
Chuyển về SPS(vnđ): 275.000
tên miền .shop
Khởi tạo(vnđ): miễn phí
Duy trì(vnđ): 900.000
Chuyển về SPS(vnđ): 900.000

 

 

Bảng giá tên miền Việt Nam

tên miền .vn
Khởi tạo(vnđ): 310.000
Duy trì(vnđ): 480.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .com.vn
Khởi tạo(vnđ): 310.000
Duy trì(vnđ): 360.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .net.vn
Khởi tạo(vnđ): 310.000
Duy trì(vnđ): 360.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .biz.vn
Khởi tạo(vnđ): 310.000
Duy trì(vnđ): 360.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .pro.vn
Khởi tạo(vnđ): 230.000
Duy trì(vnđ): 260.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .org.vn
Khởi tạo(vnđ): 230.000
Duy trì(vnđ): 260.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .info.vn
Khởi tạo(vnđ): 230.000
Duy trì(vnđ): 260.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .health.vn
Khởi tạo(vnđ): 230.000
Duy trì(vnđ): 260.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .gov.vn
Khởi tạo(vnđ): 230.000
Duy trì(vnđ): 260.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .edu.vn
Khởi tạo(vnđ): 230.000
Duy trì(vnđ): 260.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .ac.vn
Khởi tạo(vnđ): 230.000
Duy trì(vnđ): 260.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .name.vn
Khởi tạo(vnđ): 52.000
Duy trì(vnđ): 52.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí

 

Khách hàng nói về SPS