Email Server là Máy chủ thư điện tử dùng để gửi và nhận thư điện tử. Email Server là một giải pháp Email dành cho các doanh nghiệp để quản lý và truyền thông nội bộ, thực hiện các giao dịch thương mại yêu cầu sự ổn định, tính liên tục và với tốc độ nhanh, đồng thời đảm bảo tính an toàn của dữ liệu, khả năng backup.

Email Server giúp các doanh nghiệp chủ động cấu hình cài đặt, quản lý theo tính chất sử dụng của doanh nghiệp. Đặc biệt với tên miền riêng của doanh nghiệp Email Server cho thấy sự chuyên nghiệp, tầm cỡ của một doanh nghiệp, điều này tạo sự yên tâm tin tưởng đối với khách hàng.

Khách hàng nói về SPS

phone_in_talkHỗ trợ 24/7
Kinh doanh: 090 322 8685
Kinh doanh: 097 777 0906
Kỹ thuật: 097 444 2195
Kỹ thuật: 0168 220 5712