Tên miền quốc tế

Loại tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trìPhí TransferĐăng ký
.COMMiễn phí275,000 vnđ/năm275,000 vnđ Đăng ký
.net, .info, .org, .biz, .xyzMiễn phí295,000 vnđ/năm295,000 vnđ Đăng ký
.de,.nl,.pw,.usMiễn phí275,000 vnđ/năm275,000 vnđ Đăng ký
.ru,.com.ru,.net.ru,org.ru, .linkMiễn phí250,000 vnđ/năm250,000 vnđ Đăng ký
.co.uk,.org.uk,.me.ukMiễn phí250,000 vnđ/năm250,000 vnđ Đăng ký
.pro, .tel, .asia,.club, .gdnMiễn phí350,000 vnđ/năm350,000 vnđ Đăng ký
.es, .cn, .inMiễn phí250,000 vnđ/năm250,000 vnđ Đăng ký
.mobi, .ca, .bz, .wsMiễn phí450,000 vnđ/năm450,000 vnđ Đăng ký
.meMiễn phí580,000 vnđ/năm580,000 vnđ Đăng ký
.coMiễn phí660,000 vnđ/năm660,000 vnđ Đăng ký
.tvMiễn phí820,000 vnđ/năm820,000 vnđ Đăng ký
.ccMiễn phí700,000 vnđ/năm700,000 vnđ Đăng ký
.store, .fun, .news, .liveMiễn phí600.000 vnđ/năm600.000 vnđ Đăng ký
.topMiễn phí275.000 vnđ/năm275.000 vnđ Đăng ký
.shopMiễn phí900.000 vnđ/năm900.000 vnđ Đăng ký