SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !
tên miền .vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 480.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .com.vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .net.vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .biz.vn
Khởi tạo(vnđ): 270.000
Duy trì(vnđ): 350.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .pro.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .org.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .info.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .health.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .gov.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .edu.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .ac.vn
Khởi tạo(vnđ): 190.000
Duy trì(vnđ): 200.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí
tên miền .name.vn
Khởi tạo(vnđ): 40.000
Duy trì(vnđ): 40.000
Chuyển về SPS(vnđ): miễn phí

 

Khách hàng nói về SPS