SPSU01

75.000vnđ/tháng

Disk Space

1.200 MB

Bandwidth

Unlimited

Addon Domain

0

Sub Domains

Unlimited

Parked Domains

Unlimited

FTP Accounts

Unlimited

MySQL Accounts

03

Email Accouts

10

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

12 tháng

SPSU03

160.000vnđ/tháng

Disk Space

3000 MB

Bandwidth

Unlimited

Addon Domain

2

Sub Domains

Unlimited

Parked Domains

Unlimited

FTP Accounts

Unlimited

MySQL Accounts

07

Email Accouts

10

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

12 tháng

 

Khách hàng nói về SPS

phone_in_talkHỗ trợ 24/7
Kinh doanh: 090 322 8685
Kinh doanh: 097 777 0906
Kỹ thuật: 097 444 2195
Kỹ thuật: 0168 220 5712