SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

QTWEB01

Gói quản trị website

500.000vnđ/tháng

Sao lưu

Hàng ngày

Kiểm tra hoạt động

Hàng ngày

Phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm)/Tháng

<30

Kiểm tra liên kết, lỗi website

Cập nhật hình ảnh/ tháng:
-Xử lý đồ họa hình ảnh
-Tối ưu hóa hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ website

<30

Báo cáo hàng tháng(Báo cáo số lượng truy cập website)

Post bài lên các kênh diễn đàn, website miễn phí/tháng

Không

Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm

Không

Tối ưu website chuẩn SEO

Không

Quản trị máy chủ

Không

QTWEB02

Gói quản trị website

1.500.000vnđ/tháng

Sao lưu

Hàng ngày

Kiểm tra hoạt động

Hàng ngày

Phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm)/Tháng

<50

Kiểm tra liên kết, lỗi website

Cập nhật hình ảnh/tháng:
-Xử lý đồ họa hình ảnh
-Tối ưu hóa hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ website

<50

Báo cáo hàng tháng(Báo cáo số lượng truy cập website)

Post bài lên các kênh diễn đàn, website miễn phí/tháng

05

Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm

Tối ưu website chuẩn SEO

Không

Quản trị máy chủ

Không

QTWEB03

Gói quản trị website

3.500.000vnđ/tháng

Sao lưu

Hàng ngày

Kiểm tra hoạt động

Hàng ngày

Phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm)/Tháng

<200

Kiểm tra liên kết, lỗi website

Cập nhật hình ảnh/tháng:
-Xử lý đồ họa hình ảnh
-Tối ưu hóa hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ website

<200

Báo cáo hàng tháng(Báo cáo số lượng truy cập website)

Post bài lên các kênh diễn đàn, website miễn phí/tháng

20

Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm

Tối ưu website chuẩn SEO

Không

Quản trị máy chủ

Không

QTWEB04

Gói quản trị website

6.000.000vnđ/tháng

Sao lưu

Hàng ngày

Kiểm tra hoạt động

Hàng ngày

Phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm)/Tháng

Unlimited

Kiểm tra liên kết, lỗi website

Cập nhật hình ảnh/tháng:
-Xử lý đồ họa hình ảnh
-Tối ưu hóa hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ website

Unlimited

Báo cáo hàng tháng(Báo cáo số lượng truy cập website)

Post bài lên các kênh diễn đàn, website miễn phí/tháng

40

Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm

Tối ưu website chuẩn SEO

Quản trị máy chủ

Không

Khách hàng nói về SPS