SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !
TÍNH NĂNG HOSTING LINUX HOSTING WINDOWS
I. Chung
POP3/SMTP không
WebMail có 
Duyệt WebMail bằng di động
Email Forward Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Alias Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gởi đến) có 
Catch-All Email Address có 
Chống Virus và Spam có 
Sender ID (SPF)
II. Database
MS Access không 
Microsoft SQL Server không có 
MySQL Phiên bản 5.x
Dung lượng của mỗi Database Không vượt quá dung lượng của gói đăng ký
Truy cập Database từ xa không  không
Backup / Restore
III. Domain
Truy cập Website không cần “www.” có 
Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác có 
Truy cập Website bằng nhiều tên miền khác nhau Có – Tùy theo gói dịch vụ: Không vượt quá con số Sub Domain đối với Website chính và không vượt quá con số Park Domain đối với Website phụ.
IV. Ngôn ngữ lập trình  
ASP Classic không 
ASP.NET 1.1 không 
ASP.NET 2.0 / 3.5 / 4.0 không  có 
ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight không có 
Crystal Report Runtime không
PHP5, PHP7 có 
Perl
Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ Gửi yêu cầu tới hotro@sps.vn để được xem xét
V. Các tính năng khác
Web Control Panel DirectAdmin Plesk
File Manager
Truy cập qua FTP
Website Statistics
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk
Tải về Log của Web Server theo yêu cầu
SSL không

Khách hàng nói về SPS