SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !
TÍNH NĂNGHOSTING LINUXHOSTING WINDOWS
I. Chung
POP3/SMTPkhông
WebMailcó 
Duyệt WebMail bằng di động
Email ForwardBằng số lượng hộp thư POP3
Email AliasBằng số lượng hộp thư POP3
Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gởi đến)có 
Catch-All Email Addresscó 
Chống Virus và Spamcó 
Sender ID (SPF)
II. Database
MS Accesskhông 
Microsoft SQL Serverkhôngcó 
MySQLPhiên bản 5.x
Dung lượng của mỗi DatabaseKhông vượt quá dung lượng của gói đăng ký
Truy cập Database từ xakhông không
Backup / Restore
III. Domain
Truy cập Website không cần “www.”có 
Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi kháccó 
Truy cập Website bằng nhiều tên miền khác nhauCó – Tùy theo gói dịch vụ: Không vượt quá con số Sub Domain đối với Website chính và không vượt quá con số Park Domain đối với Website phụ.
IV. Ngôn ngữ lập trình  
ASP Classickhông 
ASP.NET 1.1không 
ASP.NET 2.0 / 3.5 / 4.0không có 
ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlightkhôngcó 
Crystal Report Runtimekhông
PHP5, PHP7có 
Perl
Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủGửi yêu cầu tới hotro@sps.vn để được xem xét
V. Các tính năng khác
Web Control PanelDirectAdminPlesk
File Manager
Truy cập qua FTP
Website Statistics
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk
Tải về Log của Web Server theo yêu cầu
SSLkhông

Khách hàng nói về SPS