Hosting miễn phí

Nhằm mang lại cho khách hàng có được hosting sử dụng trong thời gian ngắn phục vụ việc kinh doanh, làm việc,… SPS cung cấp cho quý khách hosting miễn phí, với hosting này quý khách được sử dụng trong 30 ngày. 

Hosting miễn phí
0 VND
Domains
01
Disk Space
1GB
Bandwidth
30G
Subdomain
1
Domain Pointer
1
MySQL Accounts
1
Email Accouts
0
Phí cài đặt
miễn phí
Thời hạn
30 Ngày