Quảng cáo Google

Dịch vụ quảng cáo google adword

Đưa website của bạn lên vị trí top ngay lập tức.

 

Google 01
550.000
vnđ/tuần
Phí cài đặt
Miễn phí
Số từ khóa
1-5
Mẫu quảng cáo
1
Báo cáo
Hàng tuần
Cước phí
Theo tuần
Google 02
1.500.000
vnđ/tháng
Phí cài đặt
Miễn phí
Số từ khóa
1-10
Mẫu quảng cáo
2
Báo cáo
Hàng tuần
Cước phí
Theo tháng
Google 03
3.000.000
vnđ/tháng
Phí cài đặt
Miễn phí
Số từ khóa
1-20
Mẫu quảng cáo
2
Báo cáo
Hàng tuần
Cước phí
Theo tháng
Google 04
5.000.000
vnđ/tháng
Phí cài đặt
Miễn phí
Số từ khóa
1-30
Mẫu quảng cáo
4
Báo cáo
Hàng tuần
Cước phí
Theo tháng
Google 05
7.000.000
vnđ/tháng
Phí cài đặt
Miễn phí
Số từ khóa
1-40
Mẫu quảng cáo
6
Báo cáo
Hàng tuần
Cước phí
Theo tháng
Google 06
10.000.000
vnđ/tháng
Phí cài đặt
Miễn phí
Số từ khóa
1-50
Mẫu quảng cáo
8
Báo cáo
Hàng tuần
Cước phí
Theo tháng
Google 07
20.000.000
vnđ/tháng
Phí cài đặt
Miễn phí
Số từ khóa
1-60
Mẫu quảng cáo
10
Báo cáo
Hàng tuần
Cước phí
Theo tháng

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%