SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

Hiện nay Google gần như update hoàn toàn các vị trí quảng cáo google adwords, vậy nó ảnh hưởng tới nhà quảng cáo, đơn vị SEO, và khách hàng như thế nào?

Sau đây SPS xin đưa ra một số quan điểm của mình về đợt Update này của Google:

ĐƯỢC:

 – Khách hàng khi sử dụng dịch vụ google adwords chạy 4 vị trí đầu sẽ rất có lợi, giảm sự cạnh tranh. Thay vì trước đây chúng ta thấy ở trang 1 có tới 10 người quảng cáo, nay chỉ còn có 7, và 4 vị trí đầu tiên là quan trọng nhất. Như vậy với 4 vị trí đầu sẽ đánh vào đối tượng mua hàng tốt hơn.

– Các đơn bị SEO cũng sẽ được chú trọng hơn, vì giờ tính ra chỉ còn 4 vị trí quảng cáo cạnh tranh với mình. Có thể tới đây sẽ nhiều người muốn SEO hơn.

MẤT: 

 Về cơ bản các nhà quảng cáo và khách hàng thấy mất nhiều hơn, vì sao lại vậy?

 – Còn ít vị trí quảng cáo và chủ yếu tập trung 4 vị trí đầu, nên mức độ cạnh tranh của từ khóa sẽ cao hơn

 – Tiền BID sẽ bị đẩy lên cao vì ai cũng muốn 4 vị trí này,

 – Click tặc sẽ nhiều hơn, điều này quan trọng vì ai cũng muốn phá đối thủ của mình hết ngân sách để mình được hiển thị

 – Người giầu sẽ mãi giầu, và người nghèo sẽ khó bán hàng trên Google hơn.