SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

SPS hướng dẫn các bạn cài đặt Node.js trên centos, các bạn làm theo các bước sau nhé:
* Cài đặt VPS hoặc máy chủ.
* Sử dụng các câu lệnh sau nhé:
update hệ thống, tải và giải nén.
# yum update -y
# yum -y groupinstall “Development Tools” wget
# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.4/node-v0.10.4.tar.gz
# tar zxf node-v0.10.4.tar.gz
# cd node-v0.10.4
# ./configure
# make && make install
chúc các bạn thành công!