SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !
  • Mô tả: Sau khi các bạn sử dụng hosting, VPS, server Directadmin nhưng gặp lỗi click vào file backup thì lỗi font loằng ngoằng và không tự động tải về trên trình duyệt
  • Cách khắc phục: Lỗi trên do các bạn add thiếu trong mime type của hệ thống. Để khắc phục các bạn làm như sau:
    * Login root 
    * “vim /etc/mime.types” và add thêm “application/x-gzip gz tgz “
    chúc các bạn thành công!