SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

Có thể dữ liệu tải về bị hỏng nên bạn thực hiện 2 câu lệnh trên và update lại nhé:
#yum clean all
#yum update -y

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *