SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

Để cấu hình các bản ghi DNS bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn sau nhé:

Bước 1: Truy cập vào link quản trị mà chúng tôi đã gửi cho quý khách qua email đăng ký.

DNS_domainQT_buoc1

* Bước 2: Chọn Products > List All Orders > Lựa chọn domain cần cấu hình và thực hiện tiếp bước 3

* Bước 3: Thực hiện theo hình sau:

DNS_domainQT_buoc3

* Bước 4: Lựa chọn các bản ghi cần cấu hình và thông thường cần 2 bản ghi A cơ bản cấu hình về địa chỉ IP máy chủ theo hướng dẫn sau:

DNS_domainQT_buoc4

– Chọn A record > add A record:

Bản ghi 1:

Hostname: @ 

Destination IPv4 Address: IP máy chủ cần cấu hình

Bản ghi 2:

Hostname: www

Destination IPv4 Address: IP máy chủ cần cấu hình

Bản ghi 3: cấu hình cho toàn bộ các bản ghi subdomain về IP máy chủ

Hostname: *

Destination IPv4 Address: IP máy chủ cần cấu hình

Chúc các bạn thành công!