SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

Bước 1: gõ lệnh cài đặt
[root@sps ~]# yum install memcached
Bước 2: Sau khi cài đặt hoàn tất, thực hiện cấu hình Memcached, thông số cần cấu hình file như sau:
[root@sps ~]# vi /etc/sysconfig/memcached
   PORT=”11211″
   USER=”memcached”
   MAXCONN=”1024″
   CACHESIZE=”512″
   OPTIONS=””

Bước 3: Tiến hành khởi động Memcached:
# chkconfig memcached on
# service memcached start

Bước 4: Kiểm tra xem Memcached vừa cài đặt đã hoạt động hay chưa:
# memcached-tool 127.0.0.1:11211 stats
Nếu hiển thị các thông tin như bên dưới là memcached đã hoạt động:

memcache

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *