SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

Các bạn sử dụng hosting tại SPS do cơ chế bảo mật cao vì vậy khi kết nối có thể gặp thông báo: “connection timed out after 20 seconds of inactivity”. Để khắc phục các bạn thực hiện theo hướng dẫn sau nhé:

huongdanketnoi_filezilla

Các bạn chú ý bước 3 nhé:

– Host: có thể nhập IP hoặc Domain( Lưu ý: domain phải trỏ về IP máy chủ trước đó)

– Port: mặc định 21

– Protocol: Không thay đổi

– Encryption: Chọn Only use plain FTP ( insecure )

– Logon Type: Normal

Nhập user và pass, sau đó là kết nối thành công nhé.

Lưu ý: Nếu các bạn sử dụng quick connect thì mặc định sẽ bị lỗi nhé.

Chúc các bạn thành công!