SPS Xin chúc quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

Chào các bạn,
ở bài trước m đã giới thiệu các bạn cài đặt Node.js, các bạn có thể tham khảo tại đây.
Để cài đặt Ghost thì chúng ta cần cài đặt Node ở trên đó nhé. Các bước cài đặt Ghost như sau:
# mkdir -p /var/www/ghost
# cd /var/www/ghost
# curl -L http://ghost.org/zip/ghost-latest.zip -o ghost.zip
# unzip -uo ghost.zip -d /var/www/ghost
# cd /var/www/ghost && npm install –production
Để sử dụng được các bạn cần:
# vi config.js
Mặc định sẽ là localhost và 127.0.0.1 thì ta cần đổi
sang IP và domain của mình là được nhé.

Chúc các bạn thành công!